DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2023

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2023

V Slovenj Gradec tretji teden v septembru prihajajo Dnevi svetovanja za znanje (#svetujemoZAznanje). Potekali bodo pod okriljem Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS med 20. in 22. septembrom 2023.

Namen Dnevov svetovanja za znanje je informirati odrasle o možnostih svetovanja, učenja in izobraževanja. Vsebina dogodkov bo povezana s promocijo in informiranjem o možnostih:

– vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;

– ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;

– svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;

– možnosti samostojnega učenja;

– možnostih sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

Letos bo pri informiranju o možnostih vpisa v formalne programe poudarili možnost vpisa v višje strokovne šole. Sodelovali bomo z Višjo šolo Slovenj Gradec.

V četrtek, 21. septembra 2023, se bomo na Dnevu za digitalno znanje posvetili digitalnim spretnostim.

Program vseh dogodkov v okviru Dnevov svetovanja za znanje. V ISKALNIKU DOGODKOV vpišite ključno besedo MOCIS in kliknite na gumb IŠČI. Prikazale se vam bodo vse aktivnosti v okviru Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije in prijave na: janja.bartelj@mocis.si ali 070 601 765.

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2023

Dnevi svetovanja za znanje

V septembru prihajajo Dnevi svetovanja za znanje.
Za več informacij nas spremljajte na naši spletni strani in družbenih omrežjih.

Več znaš, več veljaš! Pridružite se nam!

Odlična izkušnja povezovanja Svetovalnega središča MOCIS in Višje strokovne šole Slovenj Gradec

Odlična izkušnja povezovanja Svetovalnega središča MOCIS in Višje strokovne šole Slovenj Gradec

V Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih @MOCIS smo se letošnjih Dnevov svetovanja za znanje lotili s posebno vnemo. Po lanski in predlanski koronsko-združevalni izkušnji, so si le-ti znova prilastili svoj kos jesenske septembrske pogače. Uradno so potekali od srede, 21. septembra, do petka 23. septembra, pri nas pa že dan prej, zadnji dogodek pa bomo organizirali še v oktobru. Odločili smo se kar za dva dneva za skrito znanje. Prvega smo namenili iskanju skritega znanja študentov, priseljencev in prostovoljcev, drugega pa skritemu znanju zaposlenih. Med letošnjimi dnevi smo se tudi zelo uspešno povezali z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec.

Dan pred uradnim pričetkom Dnevov svetovanja za znanje 2022 smo se svetovalke iz Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS udeležile strokovnega dogodka v organizaciji Višje strokovne šole Slovenj Gradec, kjer smo predstavile naše svetovalno središče, področja in vsebino svetovanja odraslim, naše dejavnosti in priložnosti za študente ter mentorje v podjetjih. Namen srečanja je bil vzpostaviti tesnejše stike med višjo strokovno šolo, podjetji in mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih ter drugimi izobraževalnimi organizacijami. Tovrstno sodelovanje lahko pomembno doprinese k usposobljenosti bodočih diplomantov za opravljanje delovnih nalog, kajti le s konstruktivnim sodelovanjem vseh odgovornih lahko naredimo korak naprej v prizadevanjih za kakovosten delovni kader, ki prihaja iz šol v podjetja.

Slika 1: svetovalka Janja Bartelj med predstavitvijo SSI@M na strokovnem srečanju na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, 20. september 2022

Slika 2: Srečanje predstavnikov podjetij, mentorjev praktičnega izobraževanja, predavateljev, diplomantov in študentov

Naslednji dan smo nadaljevali s »stojnico znanj pri Konju«, v mestnem jedru Slovenj Gradca, kjer smo mimoidočim na svetovni dan boja proti Alzheimerjevi bolezni predstavljali dobrobit izobraževanja in učenja. »Učenje na recept!«, je bil naš slogan dneva. Letos smo se skupaj z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec predstavljali na dveh stojnicah znanja. Udeležba in zanimanje je bilo nad pričakovanji.

Slika 3: Udeleženci programa Začetna integracija priseljencev, so skupaj z mentorico, obiskali “stojnico znanja”

Istočasno je na sedežu MOCIS-a, v prostorih SSI@M, potekal dan odprtih vrat, kamor so po informacije  prihajali predvsem tisti, ki so se zanimali za vključevanje in nadaljevanje formalnih oblik izobraževanja.

Slika 4: Utrinki s “stojnice znanja” v mestnem jedru Slovenj Gradca

V četrtek smo nadaljevali z našim prvim Dnevom za skrito znanje, ki smo ga namenili iskanju skritega znanja priseljencev, prostovoljcev in študentov.

Za priseljence smo pripravili delavnico »Multikulti«, kjer smo skozi vprašalnik ugotavljali in vrednotili kompetenco kulturna zavest in izražanje, nato pa primerjali različna kulturna okolja, iz katerih prihajamo.

Slika 5: Svetovanje v akciji!

Slika 6: Priseljenci pri ugotavljanju kompetence kulturna zavest in izražanje.

Slika 7: delavnica “Multikulti”

Na delavnici DAN ZA SKRITO ZNANJE PROSTOVOLJCEV smo predstavili in oblikovali opomnik za beleženje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom. Delavnica je bila namenjena prostovoljcem in njihovim mentorjem. Kljub majhni skupini je delo potekalo dinamično, debata je bila ognjevita, preizkusili smo opomnik, prebrskali Zakon o prostovoljstvu, primerjali in razhajali svoja mnenja ter prepričanja. Super je bilo!

Slika 8: Dan za skrito znanje prostovoljcev

Slika 9: reševanje Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti – SVOS

Skrito znanje so na ta dan ob pomoči svetovalk SSI@M odkrivali tudi študentje Višje strokovne šole Slovenj Gradec. V sodelovanju in dogovoru z vodstvom šole smo vsem rednim ter izrednim študentom omogočili reševanje Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti – SVOS.

Študentje so prejeli dodatne informacije o njihovih spretnostih, hkrati pa bodo rezultati vprašalnika služili kot pripomoček pri njihovem študijskem delu in karierni orientaciji. Izvedeli so, v čem so dobri in katere spretnosti lahko še izboljšajo. Opisna poročila jim lahko pomagajo pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje. Izvedeli so, koliko se njihovi interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo in kakšna je njihova stopnja pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti ter razvoj kariere. Svoje rezultate lahko primerjajo z rezultati drugih odraslih njihovih let, ki imajo podoben poklic in izobrazbo. Skratka, dobro je vedeti!

Za vodstvo Višje šole Slovenj Gradec bomo v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih @MOCIS, ob pomoči Andragoškega centra Slovenije, pridobili tudi povratno informacijo v obliki analize skupnega rezultata, ki so ga dosegli študentje.

Drugi dan iskanja skritega znanja smo namenili podjetjem in zaposlenim odraslim. Koroškim podjetjem in njihovim zaposlenim smo ponudili možnost brezplačnega on line vrednotenja jezikovnega znanja. Zaposleni so svoj interes izrazili z elektronsko prijavo, po uspešni prijavi so prejeli povezavo do vprašalnika. Vsak posameznik je prejel povratno informacijo glede nivoja jezikovnega znanja (skladno z evropsko jezikovno lestvico) na elektronski naslov, ki ga je zapisal ob prijavi. Na ta način smo navezali stik s podjetji in pričeli pot nadaljnjega sodelovanja.  

V oktobru načrtujemo še sejo strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v koroški regiji, na kateri bomo skupaj z našimi strateškimi partnerji snovali načrt strategije za naslednje leto.

Letošnja letina znanja je obilna in v SSI@M smo zadovoljni z jesenskimi sadovi.

»Naj teče učenje (tudi) skozi (vaše) življenje.«

Janja Bartelj

Svetovalka v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih @MOCIS

Odlična izkušnja povezovanja Svetovalnega središča MOCIS in Višje strokovne šole Slovenj Gradec

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2022

Namen Dnevov svetovanja za znanje 2022 je informirati odrasle o možnostih svetovanja za izobraževanje, vrednotenje in samostojno učenje. Potekali bodo od 21. do 23. septembra 2022.

Vsebina dogodkov bo povezana s promocijo in informiranjem o:

  • možnostih vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;
  • možnostih ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;
  • možnosti svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;
  • možnosti samostojnega učenja;
  • možnostih sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

Letos bo pri informiranju o možnostih vpisa v formalne programe poudarek na možnostih vpisa v višje strokovne šole. Sodelovali bomo z Višjo šolo Slovenj Gradec.

V četrtek, 22. septembra 2022 bomo v Slovenj Gradcu pod okriljem Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS izpeljali Dan za skrito znanje. Le-tega bomo iskali pri priseljencih, prostovoljcih in zaposlenih.

Podrobnejši program vseh dogodkov SSI@M najdete TUKAJ.

Program vseh dogodkov v okviru Dnevov svetovanja za znanje.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije in prijave na: janja.bartelj@mocis.si ali 070 601 765.

Odlična izkušnja povezovanja Svetovalnega središča MOCIS in Višje strokovne šole Slovenj Gradec

Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi izobraževanje bolj učinkovito

Naša svetovalka iz Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih (SSI@M), ki deluje v okviru MOCIS-a, se je v prejšnjem tednu mudila na študijskem obisku v okviru akreditacije ZISS (Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije) – Erasmus+ na Portugalskem.

Skupaj s še devetimi svetovalkami iz drugih ljudskih univerz so spoznavale tamkajšnje področje svetovanja in ugotavljanja ter dokumentiranja znanja odraslih.

Spoznale so značilnosti sistema izobraževanja in usposabljanja odraslih na Portugalskem, kakor tudi proces priznavanja, potrjevanja in certificiranja kompetenc (RVCC). Ukvarjale so se z novimi pristopi in metodologijami pri svetovanju v izobraževanju odraslih. Primerjale so podobnosti in razlike med portugalskim ter slovenskim načinom ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti.

Več si lahko preberete v njihovem spletnem dnevniku, ki so ga vsak dan objavljale.

Vabljeni k branju in komentiranju!

Zaključna konferenca projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022)

Zaključna konferenca projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022)

KAKŠNE SO POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLENE NA KOROŠKEM?

V četrtek, 24. 2. 2022, smo uspešno izpeljali zaključno konferenco projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022) – Svetovanje zaposlenim na Koroškem: KAKŠNE SO POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLENE NA KOROŠKEM?

Predstavili smo dosežene rezultate 6-letnega projekta in aktivnosti konzorcija (MOCIS in Srednja šola Ravne), s poudarkom na mreženju in povezovanju vseh deležnikov v regionalnem okolju z namenom doseganja ciljev projekta ter izgraditve trdnega temelja za nadaljnje sodelovanje in razvoj celotne regije.

Konferenca je potekala v dveh delih v videokonferenčnem okolju Zoom. V prvem delu smo v prispevkih zunanjih gostov in partnerjev predstavili širši pogled na pomen izobraževanja odraslih, svetovanja in razvoja kompetenc zaposlenih ter rezultate projekta. V drugem delu pa smo lahko prisluhnili predavanju dr. Eve Boštjančič, po katerem smo vsi prisotni skozi vprašanja in diskusijo skupaj ovrednotili pomen projekta za regijo in razmišljali o izzivih v prihodnosti.

Cilj projekta je bil informiranje in svetovanje zaposlenim odraslim, ugotavljanje ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in poglobljena svetovalna pomoč najmanj 720 zaposlenim na Koroškem. Projekt se formalno sicer zaključuje 31. marca 2022, ampak zastavljene cilje smo že dosegli in celo presegli. Rezultati kažejo, da smo do 31. januarja 2022 svetovali že 744 zaposlenim odraslim, kar predstavlja 1190 svetovanj. 726 svetovanj je zaključenih, od tega se je 667 zaposlenih odraslih odločilo za nadaljnje formalno ali neformalno izobraževanje oz. usposabljanje. Delež kazalnika rezultata je več kot 90 odstotna vključitev v nadaljnje izobraževanje.

Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih odraslih se v okviru Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih, ki deluje na MOCIS-u nemoteno in še vedno brezplačno, nadaljuje v okviru javne službe na področju izobraževanja odraslih, ki je bila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vzpostavljena z januarjem 2021.

Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Povezave:

 

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si