VABILO

 

V četrtek, 23. septembra 2021, bo potekal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

od 9. do 14. ure v Kulturnem domu Slovenj Gradec (Francetova cesta 5).

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje organiziramo na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu bodo sodelovali še:  Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zavod Ruj – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa in drugi.

Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, Akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi.

Vsebinski koncept posveta temelji na razvoju in utrjevanju partnerstev s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop vseh zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Ključno izhodišče predstavlja krepitev socialnega dialoga med deležniki.

K sodelovanju dodatno vabimo vsa podjetja, direktorje in predstavnike kadrovskih služb, organizacije in posameznike, ki se v lokalnem in širšem okolju srečujete s temo invalidnosti in oviranosti. Na posvetu boste lahko delili svoje izkušnje in primere dobrih praks v delovnih skupinah.

V treh delovnih skupinah se bomo dotaknili prepletajočih področij:

  • Prva delovna skupina bo obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Raziskali bodo obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali konkretne ter kratkoročno izvedljive predloge za izboljšave.
  • Druga delovna skupina bo obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije). Predstavili bodo kvotni sistem in druge spodbude za delodajalce ter različne podpore za invalide (npr. osebna asistenca). Raziskali bodo obstoječe stanje in na tem področju podali predloge za izboljšave.
  • Tretja delovna skupina bo skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala bo vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Na strokovni posvet se s klikom prijavite preko elektronskega obrazca, kjer predhodno izberete sodelovanje v izbrani delovni skupini.

Za dodatne informacije in podrobnejše dogovore glede sodelovanja na strokovnem posvetu smo vam na razpolago na elektronskem naslovu janja.bartelj@mocis.si in telefonski številki 070 601 765.

Janja Bartelj,

organizatorka izobraževanja odraslih in svetovalka v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih@MOCIS