V okviru 16. dnevov svetovalnih središč smo na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih, 24. septembra 2020, izvedli že IV. strokovni posvet za delodajalce, ki smo ga letos v okviru “Dneva za znanje” poimenovali: “Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati”.

Strokovni posvet je potekal v prostorih Mladinskega kulturnega centra (MKC) Slovenj Gradec v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. Govorci na strokovnem posvetu so bili Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja in Bojan Rošer, predsednik sindikata v podjetju Adient Slovenj Gradec, d. o. o., na strani sindikata ter direktorica kadrovskega sektorja, Adient Slovenj Gradec, d. o. o., Vlasta Čremošnik, na strani delodajalcev. Urška Novak Lešnik in Janja Bartelj sta predstavili ESS projekta Svetovanje in Pridobivanje kompetenc zaposlenih na Koroškem, ki ju izvajamo na MOCIS-u. Dogodka se je udeležila tudi podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec, Martina Šisernik, MOCIS-ovi partnerji in predstavniki različnih koroških delodajalcev.

Na MOCIS-u, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želimo skozi tovrstne strokovne dogodke  razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče.

Ob zaključku posveta smo ugotovili, da je sodelovanje med delodajalci, sindikati in izobraževalci odraslih možno in nujno. V prihodnosti bomo le-to utrjevali in širili primere dobrih praks. Končni cilj naših skupnih prizadevanj so zadovoljni in kompetentni zaposleni pri uspešnih delodajalcih, ki krepijo in razvijajo koroško regijo.