Delodajalci!

Želite pridobiti sredstva za dodatna izobraževanja in usposabljanja vaših starejših zaposlenih?

V MOCIS-ovem svetovalnem središču vam pomagamo pri pripravi vloge in strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter izvedbi izobraževanj in usposabljanj.

Pohitite! Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 (JR ASI 2021) je odprt zgolj 4 dni.

 

 

Rok za oddajo vlog:

Vlogo lahko vlagatelji vložijo od 19. 4. 2021 od 8.00 ure do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure. Obravnavali bomo vse vloge, ki bodo oddane v času odprtja javnega razpisa. Vlagatelj lahko pošlje samo eno vlogo na enega od načinov, predstavljenih v nadaljevanju.

Vrednost javnega razpisa: 4.728.520,00 EUR.

 

Namen razpisa: spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja: SKLOP A: svetovanje pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (izjema podjetja do 9 zaposlenih in podjetja, ki si lahko sama pripravijo strategijo); SKLOP B: usposabljanja na področju razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

· B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,

· B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih,

· B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.

 

Preberite več:

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-asi