Usposabljanje sodelavcev v Turčiji na temo igrifikacije v izobraževanju

Usposabljanje sodelavcev v Turčiji na temo igrifikacije v izobraževanju

V okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) sta se sodelavca Roman in Jernej udeležila izobraževanja na temo igrifikacije z naslovom Wonderland of education: Games and Gamification. Mednarodni projekt je potekal v Carigradu med 7. in 15. majem 2023. Skupina zaposlenih iz različnih ljudskih univerz v Sloveniji je v okviru Erasmus+ projekta KA1 spoznavala nove metode poučevanja, ki vključujejo elemente igre in igro kot način podajanja snovi (angleško: Game Based Learning).

Metodo igrifikacije smo po mobilnosti sodelavcev uspešno vključili v proces izobraževanja. Ta način popestritve podajanja učne snovi se je najbolj izkazal pri jezikovnih usposabljanjih tujcev, ki so pogosto zadržani in jim spoznavanje novih slovničnih pravil predstavlja težko premagljivo oviro. S pomočjo interaktivnih vaj, vključevanja elementov igre, kot so točkovanja, stopnje in nagrajevanja, smo uspešno popestrili predavanja slovenščine na nivoju A1.

Igrifikacijo uporabljamo tudi pri osnovnih računalniških usposabljanjih in med pripravo udeležencev pred drugimi Erasmus+ projekti. V času priprav na Erasmus+ mobilnost v Barceloni, ki jo je pripravil MOCIS za udeležence programa PUM-O, so mladostniki sestavljali človeške stroje (angleško: Human Machine). Gre za delavnico, katere namen je spoznavanje, sodelovanje in krepitev ekipnega duha. Na ta način se lahko člane skupine pripravi na druge, bolj zahtevne in formalne naloge, ki jih bo morala skupina premagati v prihodnje.

O Erasmus+ mobilnosti v Turčiji je bil objavljen blog (povezava).

Skupina zaposlenih se je odlično ujela in ohranila prijateljske stike tudi po prihodu v domovino, zato se že veselimo novih priložnosti in skupnih izzivov v prihodnosti.

Usposabljanje sodelavcev v Turčiji na temo igrifikacije v izobraževanju

Danes je potekal ERASMUS+ DAN na MOCIS-u, ki je bil namenjen predstavitvam mednarodnih mobilnosti leta 2023

Danes je potekal ERASMUS+ DAN na MOCIS-u, ki je bil namenjen predstavitvam mednarodnih mobilnosti, ki smo jih izvedli v prejšnji polovici leta in pripravi bodočih udeležencev na mednarodno izmenjavo v Barceloni.
Udeleženke tečajev Erasmus+ Courses Croatia, ki so bile na Hrvaškem, so predstavile lastne izkušnje in pridobljena znanja, ki jih bomo z veseljem uporabili tudi ostali sodelavci.

💚 Njihove teme izobraževanj so namreč vključevale skrb za okolje, boj proti podnebnim spremembam in metode, s katerimi lahko dober učitelj postane odličen. Naše poznavanje trajnostnosti in pomena čuječnosti so nemudoma preizkusile z dvema delavnicama.

🏁 Pri vseh mobilnostih so v ospredju cilji programa Erasmus+, s katerimi Evropska unija spodbuja enakost, ustvarjalnost, kakovost, vključevanje in s tem zmanjšuje razlike med posamezniki. Za vse to si prizadevamo tudi na MOCIS-u, zato že kmalu sledi nov projekt za udeležence programa PUM-O+, ki se bodo deset dni izobraževali v Španiji.

🍀 Ob koncu srečanja smo se vsi strinjali, da kot državljani EU z optimizmom zremo v prihodnost in se že veselimo novih priložnosti.

Program Erasmus+ sofinancira Evropska unija.

Usposabljanje sodelavcev v Turčiji na temo igrifikacije v izobraževanju

Dan za Erasmus+ na MOCIS-u

Vabljeni na predstavitev mednarodnih mobilnosti Erasmus+, ki jih je v preteklem letu izvedel MOCIS, Center za izobraževanje odraslih. Kako so potekale, kaj smo se zaposleni in udeleženci novega naučili, vam bomo povedali ter pokazali v TOREK, 19. 9. 2023, ob 9. 30, v Centru za družine (Glavni trg 29, Slovenj Gradec).