PODPORA UČENJU

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

DELAVNICE UČENJA UČENJA

BREZPLAČNO GRADIVO

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

KAJ JE središče za samostojno učenje?

Je učni prostor, opremljen s sodobno učno tehnologijo. V njem na svoj način pridobivate, utrjujete ali nadgrajujete svoje znanje. Pri izbiri ustreznih učnih gradiv vam svetujejo zaposleni v središču.

 KAKO DELUJE središče za samostojno učenje?

Pokličite ali obiščite vam najbližje središče. Učite se samostojno, hitrost pridobivanja znanja prilagodite lastnemu ritmu ter hitrosti oz. razpoložljivemu času. Vsebine in način učenja prilagajate svojim interesom in zmožnostim. Pri učenju uporabljate gradivo, prilagojeno samostojnemu učenju.

Ves čas vam je na voljo pomoč strokovnih delavcev SSU.

KOMU JE NAMENJENO učenje v središču?

 • Vsem, ki se želite učiti, tudi tistim, ki pri učenju potrebujete svetovalno podporo.
 • Vsem, ki vam ustreza prilagajanje učenja lastnim potrebam (prosta izbira učnih vsebin, načina in tempa učenja).
 • Vsem, ki težko usklajujete čas in kraj učenja ali izobraževanja z drugimi obveznostmi.
 • Vsem, ki vam primanjkuje lastnih sredstev za izobraževanje – učenje v središčih je brezplačno.

V SSU se lahko učite:

 • tujih jezikov, uporabe računalnika, slovenskega jezika,
 • uspešnega in učinkovitega učenja,
 • ter mnogo drugih učnih vsebin.

Prednosti učenja v SSU so:

 • brezplačnost, fleksibilnost, dostopnost,
 • dosegljivost v vsakem času, lasten ritem učenja, individualnost učenja, samostojna izbira vsebin učenja,
 • preverjanje lastnega napredka v znanju, bolj kakovostno učenje,
 • izbira ustreznega učnega gradiva ter
 • individualna svetovalna pomoč svetovalca SSU.

Učinki organiziranega samostojnega učenje  se kažejo v:

 • bogatenju možnosti za učenje,
 • zagotavljanju svetovalne in strokovne pomoči,
 • spodbujanju dviga kulture učenja,
 • spodbujanju vseživljenjskega učenja,
 • učenju temeljnih spretnosti,
 • zmanjševanju socialne izključenosti pri
 • dostopnosti do učenja in znanja.

Informacije o središču vam nudi:

Irena Šmid Jeram, irena.smidjeram@mocis.si, 070 500 608

  Dejavnost SSU:

  • neposredno delo z uporabniki Središča za samostojno učenje,
  • promocijo Središča za samostojno učenje v lokalnem okolju,
  • razvoj dejavnosti organiziranega samostojnega učenja.

  Pomen izvajanja dejavnosti SSU:

  •  bogatenje ponudbe izobraževanja,
  • zagotavljanje strokovne pomoči – motiviranje posameznikov  k učenju,
  • dvig kulture učenja in spodbujanje vseživljenjskega učenja,
  • učenje obvladovanja temeljnih spretnosti,
  • zmanjševanje socialne diferenciacije in dostopnost do znanja,
  • informiranje širše javnosti,
  • motiviranje udeležencev SSU v organizirane oblike izobraževanja.

   DELAVNICE UČENJA UČENJA

   SPOMIN, POMNENJE IN KONCENTRACIJA (4 šol. ure)

   Naši možgani imajo neverjeten in neizčrpen potencial za arhiviranje informacij. Vsak dan skladiščijo ogromne količine naših vtisov, naša izkustva, najrazličnejše podatke. Glavna težava nastopi takrat, ko res potrebujemo kakšen podatek, ki se nahaja v našem spominu in ga moramo »priklicati« iz našega spominskega skladišča. Ključ do učinkovitega in praktičnega pomnjenja je v »ozaveščanju« tega avtomatskega procesa ter nadzor nad njim. Tako kot urimo svoje telo in smo fizično močnejši, lahko z redno vajo in prehrano izboljšujemo tudi svoj spomin.
    

   Na delavnici boste spoznali:

   • osnovne spominske principe,
   • konkretne spominske tehnike, ki jih lahko takoj uporabljate v vsakdanjem življenju,
   • vaje za izboljšanje koncentracije in pozornosti,
   • strategije za izboljšanje spretnosti koncentracije.

   UČNI TIPI IN UČNI STILI (4 šol. ure)

   Dobra motivacija za učenje in dober učni stil sta ključ do uspešnega učenja in bistveno pripomoreta  k boljšim  rezultatom.

   Na delavnici boste spoznali:

   • Kakšen učni tip ste
   • Spoznali boste svoj osebni učni stil in kaj je značilno za vaše učenje
   • Prepoznali boste,  katere od sedmih inteligenc prevladujejo pri vas in kateri so temu ustrezni načini učenja
   • Spoznali boste značilnosti  učenja odraslih,  kako spremeniti negativna stališča o lastni sposobnosti za učenje ter kako povečati motivacijo za učenje

   POMOČ STARŠEV PRI UČENJU OTROK (4 ali 8 šol. ur)

   Zadrege, s katerimi se srečamo, ko imamo otroke v šoli, poznamo vsi starši. Redki so otroci, ki pri učenju in dojemanju šolske snovi ne naletijo na težave. Pomoč pri učenju potrebuje vsak skoraj učenec, kakšno in koliko časa pa je odvisno do posameznega otroka. Največkrat se otrokom učenje upre, ker ne obvladajo primernih strategij, da bi se lahko uspešno naučili.

   In kako lahko pri tem pomagamo starši?

   Na delavnici boste spoznali:

   • kako motivirati otroka za učenje,
   • kakšen je učni tip vašega otroka,
   • učne tehnike za različne učne tipe,
   • kako naj otrok učinkovito načrtuje svoje učenje,
   • kakšen je učni stil vašega otroka in kako ga lahko izboljša,
   • kako starši pomagajo otroku, da se bo uspešno učil (priporočljivo ravnanje, ravnanje, ki ga odsvetujemo),
   • kako pomagati učno neuspešnemu otroku.

    USPEŠNO OPRAVLJANJE IZPITOV ( 2 šol. uri)

    Cilj vsakega učenca je zaključiti učenje neke snovi z uspešno opravljenim izpitom. Pogosto se dogaja, da se pred izpitom počutimo neprijetno, včasih celo panično. Strah pred izpiti pa je možno obvladovati.

    Na delavnici boste spoznali:
    • strategije, ki vam bodo pomagale pri boljšem pomnjenju
    • kako načrtovati opravljanje izpita
    • kako se učinkovito pripraviti na opravljanje izpita,
    • nasvete za učinkovitejše opravljanje pisnih, praktičnih in ustnih izpitov,
    • kako obvladovati vsakodnevni stres in kako se soočiti s testno anksioznostjo
    • tehnike sproščanja, ki odpravljajo strah pred izpitom.

    UČINKOVITE UČNE STRATEGIJE ( 6 šol. ur)

    Učinkovito učenje predpostavlja aktivno vlogo učenca v učnem procesu. To je  možno le, ko ima učenec znanje o tem, kako se lotiti učne snovi, kako v konkretnem okolju organizirati učenje in  kako upoštevati lastne specifičnosti pri učenju.

     

    Na delavnici boste spoznali:

    • kako razviti strategije za načrtovanje lastnega učenja (organizacija prostora učenja, načrtovanje učenja glede na lastni bioritem, preferenčni stil zaznavanja, spoznavanja in učenja)
    • kako oblikovati cilje učenja in lastne kriterije uspešnosti (opredeljevanje  kratkoročnih in dolgoročnih ciljev učenja, predvidene ovire pri učenju)
    • kako učinkovito predelati  gradivo s prihrankom časa
    • kako se učiti s pomočjo učinkovitih tehnik branja
    • kakšni so dobri in kvalitetni zapiski, ki vam bodo pomagali pri učenju
    • kako pripraviti miselne vzorce in kako se iz njih učiti

        SEZNAM POVEZAV BREZPLAČNIH GRADIV

        1. Osnove dela z računalnikom
        2. Možnost elektronskega poslovanja v naši okolici
        3. Osnove računalništva
        4. Strojna oprema
        5. Tudi starejši samostojno uporabljamo računalnik
        6. Svet skozi ekran računalništva
        7. Digitalna pismenost
        8. Digitalno medkulturno povezovanje – priročnik
        9. Družabna omrežja
        10. E-gradivo za učenje programskega jezika Python (diplomsko delo)
        11. HTML vodiči
        12. Internet in elektronska pošta
        13. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Izdelava predstavitev – Microsoft PowerPoint 2010
        14. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Obdelava besedil – Microsoft Word 2010
        15. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Podatkovne baze – Microsoft Access 2010, priročnik
        16. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Preglednice – Microsoft Excel 2010, priročnik
        17. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Internet in elektronska pošta, skripta
        18. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Izdelava predstavitev – Microsoft PowerPoint 2010, skripta
        19. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije – Priročnik za digitalne pismenosti
        20. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Podatkovne baze – Microsoft Access 2010, skripta
        21. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom,Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije – skripta
        22. Izdelava brezplačne spletne strani v wordpressu
        23. Osnove informatike, osnove programa okna
        24. Osnove obdelave digitalnih fotografij na osebnem računalniku.
        25. Osnove računalništva
        26. Osnove računalništva
        27. Photoshop vodiči
        28. Priprava elektronskih predstavitev
        29. Svet skozi ekran računalništva
        30. Napredna uporaba operacijskega sistema
        31. Protivirusna zaščita
        32. Zaščita pred spletnimi zlorabami
        33. Uporabniški vmesniki
        34. Računalniške predstavitve
        35. Preglednice
        36. Uporaba računalnika (z e-gradivi projekta UPSKILLEAD)
        37. Uporabno računalništvo – učbenik
        38. Urejevalnik besedil
        39. Urejevalnik tabel EXCEL
        40. Windows vodiči

        OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

        Angleščina

        Fizika

        Geografija

        Glasbena umetnost

        Kemija

        Likovna umetnost

        Matematika

        Naravoslovje

        Nemščina

        Slovenščina

        Zgodovina

        Ostalo