MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec in je s svojim delovanjem začel leta 2000. Z odličnim in prepoznavnim delom smo že zdavnaj presegli občinske meje ter postali ključni nosilec razvoja in izvajanja strategije vseživljenjskega učenja v koroški regiji.

Izobraževanje je dinamičen proces, v katerem se brez ljudi kljub sodobni tehnologiji ne zgodi prav veliko. Zavedamo se, da zaposleni in naši zunanji sodelavci  predstavljamo ključni dejavnik v ustvarjanju razmer za vaše dobro počutje in učenje.

Zakaj vas vabimo ravno med nas? Ker pri nas prevladujeta optimizem in vedrina, ker nam je pomemben res vsak udeleženec, ker vsakemu že na začetku  izobraževanja iskreno in pošteno povemo, kako delamo in kaj ga čaka. In če se vam pri pridobivanju znanja zatakne ali če še iščete poti za svoj strokovni razvoj,  razmišljamo skupaj z vami in vam svetujemo.

Prijazno vabljeni, da izkoristite ponujene priložnosti za učenje in morda ravno pri nas in z nami uresničite delček svojih želja in sanj.

Kolektiv MOCIS-a

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavnika ustanovitelja:

Simona Rubin (predsednica sveta zavoda)

Miran Pirtovšek

Predstavnici zaposlenih:

Kristina Navotnik

Urška Novak Lešnik

Predstavnica udeležencev:

Jana Jožefa Spanžel

Strokovni organi sestavljajo:

andragoški zbor

strokovni aktivi

programski učiteljski zbor

Direktorica:

Sonja Lakovšek