Program osnovna šola za odrasle je namenjen mladostnikom in odraslim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko izobrazbo in s tem možnost nadaljnjega izobraževanja v srednješolskih izobraževalnih programih. Šolanje je brezplačno, saj ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je skrajšan in prilagojen izobraževanju odraslih. Udeleženci zaključijo dva razreda v enem šolskem letu.  Pouk poteka od tri- do petkrat tedensko v popoldanskem času (od 16. do 19. ure). Vzporedno tečejo predavanja iz treh ali štirih predmetov. Izpiti potekajo po končanih predavanjih. Šolanje se zaključi z opravljanjem nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto sproti določi minister.

Vse dodatne informacije o programu dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih za OŠ.

  Povabilo k vpisu

  MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vabi k vpisu v program OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE.

  Informativni dan: sreda, 6. 9. 2023, od 8.00 do 14.00 na sedežu MOCIS-a.

  S predavanji pričnemo oktobra 2023.

  Več o vpisu si preberite v JAVNEM POZIVU K VPISU v program OŠO – povezava na dokument.

  Kdo se lahko vpiše v osnovno šolo za odrasle?

  • V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor ima končan vsaj 5. razred osemletke ali 6. razred devetletke.
  • Vpisi so možni septembra in januarja.
  • Odrasli se lahko vpišejo tudi med letom.

    Katere dokumente potrebujete za vpis?

    • Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti.
    • Izkaz ali spričevalo zadnjega končanega in zadnjega obiskovanega razreda.
    • Osebni dokument s sliko.

      Kontakt:

      Kristina Navotnik 070 165 190 ali kristina.navotnik@mocis.si