SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

EKONOMSKI TEHNIK

PREDŠOLSKA VZGOJA

IZDELOVALEC OBLAČIL

TRGOVEC

RAČUNALNIKAR

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

EKONOMSKI TEHNIK

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

 • ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT) in traja 1 šolsko leto.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Udeleženec  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami  vse strokovne predmete, poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstvo
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Več informacij najdete tukaj.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: srednjo poklicno izobraževanje smeri trgovec ali administrator  ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

 • ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) in traja 2 šolski  leti.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Več informacij najdete tukaj.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

 • ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 šolska  leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Več informacij najdete tukaj.

PREDŠOLSKA VZGOJA

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT) in traja 1 šolsko leto.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami  obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izpitni nastop in zagovor

Več informacij najdete tukaj.

  VPISNI POGOJI

  • V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

  TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 šolska leta.

  POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

  Udeleženec  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

  Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izpitni nastop in zagovor

  Več informacij najdete tukaj.

   IZDELOVALEC OBLAČIL

   VPISNI POGOJI

   V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

   NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

   • izdelovalec/ izdelovalka oblačil

   TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

   • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 leta.

   POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

   Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

   Zaključni izpit vsebuje naslednje predmete:

   • pisni in ustni izpit iz slovenščine
   • zaključna dela (izdelek oz. storitev in zagovor)

   Več informacij najdete tukaj.

     TRGOVEC

     VPISNI POGOJI

     V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

     NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

     • prodajalec / prodajalka

     TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

     • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 leta.

     POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

     Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

     Zaključni izpit vsebuje naslednje predmete:

     • pisni in ustni izpit iz slovenščine
     • zaključna dela (izdelek oz. storitev in zagovor)

     Več informacij najdete tukaj.

       RAČUNALNIKAR

       VPISNI POGOJI

       V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

       NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

       • računalnikar / računalnikarka

       TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

       • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 šolska leta.

       POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

       Udeleženec uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

       Zaključni izpit vsebuje naslednje predmete:

       • pisni in ustni izpit iz slovenščine
       • izdelek oz. storitev in zagovor

       Več informacij najdete tukaj.

         TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

         VPISNI POGOJI

         V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Opravljena poklicna ali splošna matura ni pogoj.

         NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

         tehnik/tehnica računalništva

         TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

         Izobraževalni program je ovrednoten s 77 kreditnimi točkami (KT) in traja 1 šolsko leto.

         POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

         Udeleženec  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami  vse strokovne predmete, poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in poklicno maturo.

         Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

         • pisni in ustni izpit iz slovenščine
         • pisni in ustni izpit iz računalništva
         • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
         • izpitni nastop in zagovor

         Več informacij najdete tukaj.

          VPISNI POGOJI

          V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega  izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

          elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali pridobil drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

          NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

          Tehnik/tehnica računalništva

          TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

          Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) in traja 2 šolski  leti.

          POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

          Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmeteobvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

          Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

          • pisni in ustni izpit iz slovenščine
          • pisni in ustni izpit iz računalništva
          • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
          • izdelek oz. storitev in zagovor

          Več informacij najdete tukaj.

           ZAKLJUČNI IZPITI

           KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA

           Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.
           Državna komisija najkasneje do konca oktobra v skladu s šolskim koledarjem ministra določi koledar zaključnega izpita, ki se objavi na oglasni deski ali drugem vidnem mestu v šoli in na spletni strani šole

            

             

            OPRAVLJANJE IZPITOV

            • Kandidat lahko opravlja izpite zaključnega izpita v različnih izpitnih rokih.
            • Izpite zaključnega izpita lahko izboljšuje ali popravlja večkrat.
            • Kandidat opravlja ustni in pisni del izpita v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku.
            • Kandidat lahko izpit iz zaključnega dela opravlja v enem dnevu.

            PREDMETI NA ZAKLJUČNEM IZPITU (ZI)

             Zaključni izpit obsega izpit iz:

            • slovenščine ( ustno in pisno)
            • zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

            OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

            Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

            PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

            Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.

            Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz zaključnega dela. Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz zaključnega dela.

            Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna zaključno delo, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%. Če na podlagi dokumenta o zaključku izobraževanja ni možno priznati ocene, se prizna ocena, ki jo je kandidat dosegel v zaključnem letniku.

            OPROSTITEV OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

            Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

            ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

            Komisijo sestavljajo: ŠK za ZI 2022/23

            POKLICNA MATURA

            KOLEDAR ZA POKLICNO MATURO je dosegljiv s klikom na naslednjo povezavo: Koledar mature v 2023/24

            Poklicna matura je državni izpit. Na tak način kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
            Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

            Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh splošnih predmetov  in dveh strokovnih predmetov.

            Pogoje, način in postopke PM določa Pravilnik o poklicni maturi (UL RS, št. 44/08) in Zakon o maturi (UL RS, št. 1/07).

            PREDMETI NA POKLICNI MATURI

            PM obsega obvezni in izbirni del.

            Obvezni del obsegata dva predmeta:

            – slovenščina (pisni in ustni del),
            – izpit iz temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta (pisni in ustni del).

            Izbirni del pa naslednja dva predmeta:

            – matematika ali tuj jezik (pisni in ustni del),
            – izdelek, storitev, izpitni nastop  z zagovorom.

            IZPITNI ROKI

            Izpitni roki za opravljanje PM so v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem obdobju, določeni v letnem delovnem načrtu šole v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem in navodili ministra.

            Izpitni roki so objavljeni na oglasni deski šole najkasneje do konca oktobra tekočega šolskega leta.

            Kandidati opravljajo PM v istem izpitnem roku, kandidati s posebnimi potrebami oz. posebnimi pravicami in odrasli pa lahko v dveh izpitnih rokih.

            Kandidat mora opravljati predmet, ki obsega pisni in ustni del, v istem izpitnem roku, prav tako izdelek oz. storitev ter zagovor.

            PRIJAVA IN ODJAVA

            Kandidat se mora prijaviti k PM na šoli, ki jo obiskuje, najpozneje 60 dni pred spomladanskim izpitnim rokom in najpozneje 45 dni pred jesenskim in zimskim izpitnim rokom. Najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka kandidat predloži spričevalo o zaključnem izpitu oz. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM.

            Kandidate, ki v predpisanem roku ne predložijo dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM, ŠMK obvesti najkasneje en dan pred začetkom opravljanja izpita o neizpolnjevanju pogojev.

            Kandidat se lahko pisno odjavi od PM najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, je v tem izpitnem roku in pri tem predmetu neocenjen.

            POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

            Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

            PREDMETNI IZPITNI KATALOGI

            ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA

            PM na šoli vodi šolska maturitetna komisija (ŠMK), ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in dva člana.

            ŠMK na MOCIS-u sestavljajo naslednji člani:

            1. Sonja Lakovšek, predsednica
            2. Simona Štruc, namestnica predsednice
            3. Kristina Navotnik, tajnica
            4. Urška Novak, članica
            5. Mira Mori Hribar, članica

            Kontakt:

            Kristina NAVOTNIK   070 165 190  ali kristina.navotnik@mocis.si