Galerija izobraževanja seniorjev

Spoštovani!

Zaključili smo z drugo tridnevno delavnico E-učenje in e-izobraževanje Seniorjev, ki se je tokrat izvajala v Slovenj Gradcu na dveh lokacijah in sicer na MOCIS-u in na Gimnaziji Slovenj Gradec. Tokrat smo imeli kar 20 udeležencev izobraževanja, sodelovalo pa je 23 dijakov-prostovoljcev iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec (večinoma dijaki četrtih letnikov) in trije študenti Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Delavnice so izvajali strokovnjaki s področja računalništva oz. informacijsko komunikacijske tehnologije. V prostorih MOCISA je vse tri dni izvajal izobraževanje Sebastjan Paradiž (tam je bilo 8 udeležencev in prav toliko prostovoljcev), v računalniški učilnici v Gimnaziji Slovenj Gradec pa je prvi dan izvajala izobraževanje mag. Janja Razgoršek, drugi dan Nevenka Žlebnik, tretji dan Aleksander Camlek. V prostorih Gimnazije Slovenj Gradec je bilo 12 udeležencev, prav toliko vsak dan prostovoljcev in še dva prostovoljca, ki sta pomagala pri organizacijskih zadevah (priprava prostora, kuhanje kave, pomoč pri pogostitvi, pripravi pohval ipd.). Pri izpeljavi delavnic na tej lokaciji, so pomagali tudi profesorji Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec Adolf Flis, Patricija Pečnik in Larisa Jeromel. Delavnico smo zaključili včeraj, 20.4.2023, s predavanjem preko zoom aplikacije, podelitvijo pohval in manjšo pogostitvijo. V naših prostorih so se nam pridružili tudi udeleženci in prostovoljci s svojim mentorjem iz MOCIS-a.

Predavala je Mateja Lah Novosel, urednica Bančnega vestnika iz Združenja bank Slovenije. Poučila nas je o varni uporabi spletnega in mobilnega bančništva.

Preko ZOOM-a je imel zaključni govor dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Mariborske univerze, ki je idejni vodja predštudije e-učenja in e-izobraževanja Seniorjev, tudi Programski koordinator slovenske pobude za čezmejno e-sodelovanje v e-regiji ter glavni in odgovorni urednik Kažipota e-storitev za seniorje 55+, za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+. Prav njemu gre zasluga, da smo začeli udejanjati njegovo

pobudo in pričeli izvajati delavnice e-učenja in e-izobraževanja Seniorjev.

Preko zoom aplikacije se nam je pridružil tudi ravnatelj Srednje zdravstvene šole Blaž Šušel, pozdraviti pa nas je prišla tudi direktorica ZD Slovenj Gradec, Marjeta Vaupot, ki je poleg mene soorganizatorica delavnic E-učenja in e-izobraževanja Seniorjev.

Po svečani podelitvi pohval vsem udeležencem, prostovoljcem in ostalim sodelujočim, smo imeli manjšo pogostitev. Vsi, ki smo bili kakorkoli del tega projekta, smo zadovoljni z našim

delom, zadovoljni pa so bili tudi naši udeleženci izobraževanja, ki so nam izrazili hvaležnost in željo po še nadaljnjem izvajanju take vrste izobraževanj.

Če potegnem črto čez celoten potek delavnic, ki so bile izvedene hkrati tudi v okviru DNEVA ZA SPREMEMBE, je na delavnicah, ki so potekale prejšnji teden na Ravnah na Koroškem in ta teden v Slovenj Gradcu, sodelovalo 34 prostovoljcev, 28 udeležencev izobraževanja, 5 mentorjev, trije pomočniki, ki so poskrbeli za nemoten potek delavnic in še več vključenih, katerih število natančno niti ne znam povedati.

Za promocijo delavnic so poleg dijakov Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, Gimnazije Ravne in Srednje šole Ravne na Koroškem, poskrbeli še Agencija REVOLVER, KOK dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Večgeneracijski center Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec (Andeški hram), Center za krepitev zdravja Slovenj Gradec in med seboj so se povezala tudi različna prostovoljna društva. Oglase je predvajal tudi Koroški radio Slovenj Gradec.

Prijave udeležencev e-delavnic je zbirala v Ravnah na Koroškem Katja Čop, uslužbenka KOK dr. Franca Sušnika ter Koroški večgeneracijski center, za udeležence v Slovenj Gradcu pa Nataša Hriberšek, uslužbenka ZD Slovenj Gradec.

V sodelovanje so bili vključeni tudi tajnica ŠC Slovenj Gradec, Vesna Kozar in tajnica Srednje zdravstvene šole, Klavdija Cehner, zelo pomemben člen pa je bil Marcel Furman, ki je skrbel tako za promocijo in je nudil veliko pomoči pri računalniški tehnologiji.

Še posebej pa, da smo te delavnice lahko izpeljali, gre zasluga naši direktorici Šolskega centra Slovenj Gradec, mag. Gabrijeli Kotnik, ravnatelju Srednje zdravstvene šole, Blažu Šušlu, ravnateljici Srednje šole Ravne, mag. Ivanki Stopar in direktorici MOCIS-a, Sonji Lakovšek, ki so nam dali “zeleno luč”, dali dovoljenje in omogočili učilnice z računalniško opremo.

Direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, Marjeta Vaupot, pa je soorganizatorka, bila je moja desna roka. Z njo sva se vse posvetovali, si izmenjali mnenja in poskrbela je za medijsko oglaševanje. Vedno mi je bila v oporo in spodbudo.

Lep pozdrav!

mag. Jasna Kolar Macur