Obveščamo vas da,

na podlagi 13. točke Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis), objavljenega v Uradnem listu RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017 in vsemi nadaljnjimi spremembami, strokovna komisija za Javni razpis DIR obvešča, da je javni razpis zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev. Sredstva so bila porabljena že tekom 36. odpiranja vlog, ki se je zaključilo 12. 10. 2020. Vloge, ki so bile oz. bodo oddane priporočeno na pošto oz. na sklad vložene od vključno dne 8. 9. 2020 dalje, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Kolektiv MOCIS