VABILO K PARTNERSKEMU SODELOVANJU PRI IZVEDBI TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN PARADE UČENJA

Spoštovani sedanji in bodoči partnerji Tedna vseživljenjskega učenja.

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vas vljudno vabi k sodelovanju pri izvedbi Tednov vseživljenjskega učenja 2020, ki bodo letos, namesto maja in junija, potekali od 4. septembra do 9. oktobra.

Za partnerje, ki se nam boste v letu 2020 pridružili prvič, kratek opis poteka sodelovanja:

 • S svojimi programi, aktivnostmi in širšimi predstavitvami svojega delovanja se nam lahko pridružite v terminu TVU (od 4. septembra do 9. oktobra 2020).
 • MOCIS bo kot koordinator TVU poskrbel za skupno promocijo vseh prireditev in promocijski material.
 • Na državni ravni bo promocijo vseh aktivnosti v Sloveniji izvajal Andragoški center Slovenije.
 • V splošnem je izbira vsebin prepuščena vam, pomembno je le, da vaše predstavljene vsebine odražajo pomen in pojavne oblike vseživljenjskega učenja. V letošnjem letu so prav posebej dobrodošle tudi različne digitalne vsebine, online delavnice in druge spletne oblike širjenja ter promocije učenja.
 • Mogoče je tudi sodelovanje v skupnih akcijah TVU 2020:
  • Digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Migracije in izzivi večkulturnosti
  • Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
  • Učim se, torej sem!
  • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti
  • Dan za kakovost – Kakovost ustvarjamo vsi!
  • Beremo skupaj – za znanje in zabavo! (skupna akcija z nacionalnim mesecem skupnega branja – https://nmsb.pismen.si/)
  • Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) – https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

Končni nabor skupnih akcij/tem TVU 2020 bo objavljen na spletni strani (https://tvu25.acs.si/) najkasneje 2. 7.

V okviru TVU 2020 se bo v Slovenj Gradcu v sredo, 9. septembra 2020, odvijala Parada učenja – Dan učečih se skupnosti. Cilj parade učenja je, da bi prebivalci čim bolje spoznali vse, ki v lokalnem okolju ponujamo različne oblike izobraževanj. Parada učenja je festivalsko obarvan dogodek, kjer boste lahko na javnem mestu predstavili svojo dejavnost na stojnici, v delavnicah ali drugih spremljajočih dogodkih.

Vse obstoječe in bodoče partnerje Tednov vseživljenjskega učenja 2020 naprošamo, da nam svojo odločitev o sodelovanju sporočite najkasneje do srede, 8. 7. 2020. Svojo odločitev nam lahko posredujete preko ELEKTRONSKE PRIJAVNICE, elektronskega naslova (janja.bartelj@mocis.si) ali telefonske številke (070 601 765). Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na razpolago na istih kontaktih.

V zvezi z nadaljnjo izvedbo Tednov vseživljenjskega učenja 2020 vas bomo obveščali sproti in pravočasno.

Skupaj bomo širili virus učenja!

Vaš območni koordinator MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec