Vsi koroški delodajalci in zaposleni, POZOR!

Vsi koroški delodajalci in zaposleni, POZOR!

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih vam sporoča, da v teh nepredvidljivih časih niste sami.

Zaposleni – ponujamo vam svetovanje za izobraževanje in vrednotenje vaših že pridobljenih znanj, skupaj s kariernim svetovanjem.

Delodajalci – vam pa ponujamo sodelovanje in podporo pri upravljanju s človeškimi viri na področju pridobivanja njihovih strokovnih znanj in spretnosti.

Več informacij na www.mocis.si in telefonski številki 070 601 765.

MOCIS že 20 let z vami in za vas.

Projekt Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih na Koroškem delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dan za znanje

Dan za znanje

V okviru 16. dnevov svetovalnih središč vas MOCIS, Center za izobraževanje odraslih vabi na IV. strokovni posvet za delodajalce, ki smo ga letos v okviru “Dneva za znanje” poimenovali:

“Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati”

četrtek, 24. september 2020

10.00–12.00

Mladinski kulturni center (MKC) Slovenj Gradec

Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

MOCIS, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želi razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev  in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče.

Govorci: 

  • Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja
  • Vlasta Čremošnik, direktorica kadrovskega sektorja, Adient Slovenj Gradec, d. o. o.
  • Bojan Rošer, predsednik sindikata v podjetju Adient Slovenj Gradec, d. o. o.

Dogodek bo potekal v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in projektom Za krepitev socialnega dialoga.

Udeležba je brezplačna. Obvezna je predhodna prijava preko elektronske prijavnice.

Vljudno vabljeni!

Klikni na sliko 🙂

Dnevi svetovalnih središč

Dnevi svetovalnih središč

Dnevi slovenskih svetovalnih središč potekajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri njihovih partnerskih organizacijah. Letošnji bodo potekali med 23. in 25. septembrom 2020.

Svetovalno središče Koroška skupaj s partnerskimi organizacijami vsako leto pripravi več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v novem šolskem letu ter o svetovalni podpori odraslim v izobraževanju. Svojo dejavnost predstavljamo na različnih javnih mestih, kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.

Vljudno vabljeni!

MOCIS in svetovalna dejavnost v času izrednih razmer

MOCIS in svetovalna dejavnost v času izrednih razmer

V sredini marca smo se tudi izobraževalci odraslih znašli pred novim izzivom, saj smo morali prekiniti vsa naša izobraževanja v tradicionalni obliki. Pričeli smo delati od doma; stike s sodelavci smo ohranjali preko videokonferenc in tako naštudirali različne oblike dela na daljavo tudi z našimi udeleženci. Naša prednost je bila, da smo že imeli urejene spletne učilnice za predmete v srednješolskih programih (trgovec, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja), iz katerih smo črpali izkušnje in jih nadgrajevali.

V posameznih programih smo najprej preverili, kateri udeleženci imajo dostop do ustrezne sodobne tehnologije, hkrati smo se posvetovali tudi z izvajalci naših programov o primernem načinu nadaljevanja učenja na daljavo. Danes tako na daljavo potekajo številni naši programi (osnovna šola, srednješolski programi, tečaji računalništva, tujih jezikov, slovenščine za priseljence, PUM-o) in dejavnosti (U3ŽO, večgeneracijski center, informiranje in svetovanje odraslim). Ponekod ohranjamo stike z udeleženci preko videokonferenc, mesengerja in e-pošte. Za udeležence pripravljamo nova gradiva in jih objavljamo na FB-profilu oz. jih objavljamo v spletnih učilnicah. Na enem mestu smo zbrali tudi vsa gradiva za samostojno učenje iz različnih tematskih področij, do katerih lahko dostopajo obiskovalci naše spletne strani. Ustvarili smo nov YouTube kanal večgeneracijskega centra, preko katerega delimo razne videoposnetke, ki jih snemamo sami: kuhanje in peka, jezikovne klepetalnice, pripovedovanje avtorskih zgodb za otroke in podobno. Na FB-strani večgeneracijskega centra so skoraj dnevno objavljene različne vsebine Centra za krepitev zdravja in druge vsebine, ki obiskovalce vabijo k sodelovanju oz. jih informirajo. Nadaljujemo tudi z učenjem tujih jezikov na daljavo. V ta namen smo izvajalci pripravili različna učna okolja in vsebine, ki popestrijo pouk in spremljajo delo udeležencev. Večina udeležencev pozdravlja to alternativno možnost in z veseljem sodeluje. Nudimo pa tudi podporo in pomoč, tako da lahko udeleženci sledijo novim načinom dela.

Svetovalnem središču Koroška smo najprej pripravili večjo promocijsko akcijo, ki je bila namenjena ugotavljanju in vrednotenju jezikovnih znanj (angleškega in nemškega jezika). Testiranje je potekalo preko telefona, elektronske pošte in videopovezave.  Testiranje je potekalo v dveh delih – pisno (elektronski vprašalnik) in ustno (videopovezava). Po zaključku vrednotenja smo udeležencem izdali potrdilo z opisom jezikovnega znanja, jih umestili na evropsko jezikovno lestvico in podali priporočila za nadgradnjo jezikovnega znanja. Potrdilo jim bomo poslali po pošti na njihov naslov takoj, ko bo to mogoče. Predhodne prijave niso bile potrebne, dovolj je bil že izražen interes preko telefona ali elektronske pošte, od koder smo svetovance vodili naprej.

Z namenom pridobivanja novih svetovancev v dejavnosti ESS Svetovanje zaposlenim smo pripravili oglas in poseben dopis, namenjen delodajalcem, ker smo izhajali iz njihovih trenutnih potreb. Odziva s strani delodajalcev v tem obdobju žal ni bilo, kar pa je glede na situacijo in razmere v gospodarstvu skoraj nekaj, kar smo pričakovali.

Veliko smo se ukvarjali tudi s samimi formalnimi postopki in urejanjem dokumentacije ter zagotavljanjem njene ustreznosti, predvsem zaradi sledljivosti, ohranjanja kakovosti in zaradi pričakovanj naših financerjev. V ta namen smo izdelali kratek protokol svetovanja na daljavo, kakor tudi domislili možnost podpisovanja list prisotnosti, izjav in druge dokumentacije v elektronski obliki. V tem delu smo svetovalke stopile v stik z našimi računalniško podkovanimi sodelavci na MOCIS-u ter skupaj našli rešitev, ki jo ponuja različna programska oprema, namenjena za vsakodnevno uporabo (Adobe Reader, Foxit Reader, Microsoft Edge ipd.). Imeli smo kar nekaj pomislekov glede uporabe v praksi, saj vsi svetovanci nimajo ustreznega računalniškega znanja in opreme, zato smo dodatno posneli še kratek video z navodili (https://youtu.be/tDz8C0l0AcM). Ideja se je pri svetovancih večinoma kar dobro obnesla.

Za udeležence, vpisane v formalno izobraževanje, je v tem času potekalo svetovanje pretežno med izobraževanjem. Najpogosteje je bila to kombinacija telefonskega pogovora in elektronske pošte.  Osebnega svetovanja v tem času ni bilo. Več kot polovica svetovanj je bila spodbujena s strani svetovalk. Svetovanci so občasno potrebovali podporo pri delu v spletnih učilnicah, v katerih pa se večinoma znajdejo samostojno. Prav tako v tem času nismo prekinjali priprav na maturo, ampak smo jih intenzivirali. Z našimi kandidati, ki bodo opravljali maturo, smo bili v vsakodnevnem stiku, spremljali smo njihovo delo in jih vzpodbujali k nadaljnjim korakom za dosego njihovega cilja.

V tem obdobju smo se svetovalke srečevale v aktivu skoraj večkrat kot prej, seveda so sestanki potekali online, v videookolju. Pripravljale smo različna poročila, primerjalne analize in načrtovale delo v nadaljevanju leta. Nekaj več smo se ukvarjale tudi z novimi svetovalnimi pripomočki ter razmišljale o njihovi uporabi v praksi. Odločile smo se tudi, da bo vsaka svetovalka na MOCIS-u v okviru naših izobraževanj, namenjenim internim prenosom znanj, predstavila izbran svetovalni pripomoček, za katerega meni, da bo njegovo poznavanje in osmišljenost prišla prav tudi ostalim organizatorjem izobraževanj na MOCIS-u.

Kljub temu, da je bila za vse nas to nova izkušnja, lahko danes rečemo, da smo tudi izobraževalci odraslih skozi tovrstno situacijo pridobili nova znanja in dragocene izkušnje s področja dela na daljavo z našimi udeleženci in svetovanci. Predvsem pa smo spoznali, da smo prilagodljivi in sposobni integrirati spremembe ter nova znanja, ki jih le-te prinašajo, v naše vsakodnevno delo. Sprememba je nova stalnica in zato še bolj drži MOCIS-ov moto, da »NAJ TEČE UČENJE SKOZI ŽIVLJENJE«.

Skupaj s kolektivom MOCIS-a (ki je z vami že 20 let), pripravila Janja Bartelj

Priložnost za koroške delodajalce

Priložnost za koroške delodajalce

V teh nepredvidljivih v Svetovalnem središču Koroška, ki deluje na MOCIS-u, ponujamo sodelovanje pri upravljanju s človeškimi viri.

Kako lahko sodelujemo?

  • Z zaposlenimi, ki so trenutno na čakanju in doživljajo občutke negotovosti, vzpostavimo kontakt, se z njimi pogovorimo ter pomagamo pri zastavljanju realnih ciljev za prihodnost.
  • Organiziramo intenzivne on-line jezikovne tečaje angleškega in nemškega jezika. Predhodno znanje zaposlenih tudi ovrednotimo (jezikovno testiranje z izdajo potrdila o nivoju znanja).
  • Delavcem iz tujine nudimo vključitev v različne tečaje slovenskega jezika.
  • Čas koronavirusa je temeljito spremenil tudi naš način poslovnega komuniciranja. Na delovnem mestu uporabljamo več IKT tehnologije (on-line sestanki) in pisne komunikacije (po elektronski pošti). Zaposleni lahko pri nas pridobijo dodatna računalniška znanja in uporabna znanja slovenskega jezika (slovnično in oblikovno pisanje dopisov, raba velike začetnice, nagovori idr.).

V dogovoru z delodajalci lahko informiranje in svetovanje ter izobraževanja izvedemo takoj – preko videosrečanj ali se dogovorimo za drug ustrezen način izobraževanja. Vse programe lahko prikrojimo potrebam delodajalcev.

Za dodatne informacije in vaša vprašanja smo dosegljivi v Svetovalnem središču Koroška na MOCIS-u (www.mocis.sijanja.bartelj@mocis.si).